Petersnijders.info

Home » De empirische cyclus

De empirische cyclus

Om te komen tot één of meerdere antwoorden op vraagstukken, kan onderzoek worden gedaan via theoretische deductie of inductief vanuit waarnemingen.

Bij deductie als argumentatie- of bewijstechniek wordt in de literatuur gezocht naar theoretische inzichten die de onderzoeksvragen kunnen beantwoorden. Er wordt vanuit de theorie een hypothese gesteld en vervolgens wordt deze getoetst aan de werkelijkheid.

Bij inductie worden eerst waarnemingen gedaan (interviews, observaties, documentstudie, enquêtes, etc.) en vanuit deze waarnemingen wordt een hypothese vanuit de empirie opgesteld. Deze hypothese wordt vervolgens getoetst aan de theorie of vergelijkbare situaties.

Dit kan als volgt schematisch worden weergegeven:

 

empirische cyclus

De empirische cyclus. Ontleend aan Engeldorp Gastelaars (1998)

 

xxxx

Geraadpleegde literatuur

Engeldorp Gastelaars, F. v. (1998). Theorievorming en methoden van onderzoek binnen de sociale wetenschappen in het doen van onderzoek in bedrijfskundig perspectief. Nieuwerkerk a/d/ IJssel: Service Post.