Petersnijders.info

Home » Trefwoorden

Trefwoorden

vergrootglasOm bijbehorende artikelen te vinden, kunt u het door u gewenste trefwoord (of een deel ervan) invullen in de zoekbalk boven aan elke pagina.

U kunt het trefwoord selecteren uit onderstaande lijst, of er zelf één kiezen.

————————————————————————————————————————

Argumentatietechniek

Argumentenladder

Authentiek leiderschap

Basic theory (wetenschappelijke theorie)

Beslissingsboom

Besluitvormingskapitaal

Betekenisgeving

Bewijstechniek

Causale lussen

Collectieve ambitie

Co-creëren

Contextueel leiderschap

Core action research cycle

Cronbach’s Alpha

Cultuur

Cultuurtype analyse

Deductie

Defensieve strategieën

Dienend leiderschap

Drieslagleren

Dubbelslagleren

Dynamische oordeelsvorming

Empirie

Empirische cyclus

Enkelslag leren

Epistemologie

Espoused theory (praattheorie)

Filosofie

Fundamenteel onderzoek

Gedragspatroongrafiek

Generieke kennis

Gespreid leiderschap

Golden circle van Sinek

Hypothese

IJsberg van McClelland

Inductie

Interpretatieladder

Intrinsieke motivatie

Kernwaarden

Kijkwijzer

Krachtenveldanalyse

Leiderschap

Matrix van Camp

Menslijk kapitaal

Mentale modellen

Methodologische benadering

Mindmaps

Missie

Niveaus van reflectie

Onderzoekscyclus

Onderzoeksfasen

Onderzoeksinstrumenten

Onderzoeksmatig werken

Onderzoeksplan

Ontologie

Opbrengstgericht werken

Operationaliseren van variabelen

Ordeningsbehoefte

Ordeningsresultaat

Organisatiecultuur

Organizers

Paradigma

Paradigmatische keuze

Pestliedmodel

Plek der moeite

Plus/Delta methode

Praktijkgericht onderzoek

Professioneel kapitaal

Professionele leergemeenschap

Radicaal interactionisme

Reflectiecyclus

Reïficatie

Relatiecirkels

Richtinggevende dilemma’s

Servant Leadership

Sociaal kapitaal

Sociaal netwerk analyse

Specifieke kennis

Spiraal reflectie volgens Korthagen

STARRT methode

Strategisch beleid

SWOT analyse

Systeemdenken

Teacher leaders

Theorie in action (espoused theory + theory in use)

Theory in practice (praktijk theorie, combinatie van verschillende theories in action)

Theory in use (gebruikstheorie)

Thesis action research cycle

Tijdelijk werkbare overeenstemming

Variabelen

Veranderen

Verbeterproces

Visie

Vision Deployment Matrix

Weerstand

Woordspin