Petersnijders.info

Home » Fundamenteel onderzoek (FO)

Fundamenteel onderzoek (FO)

Fundamenteel onderzoek richt zich met name op het vermeerderen van wetenschappelijke kennis en gaat uit van een kennisprobleem. In tegenstelling tot praktijkgericht onderzoek dat zich meer richt op het verbeteren van de beroepspraktijk en daarom uitgaat van een praktijkprobleem.

Het verrichten van fundamenteel onderzoek is vaak een complexe aangelegenheid. Een gestructureerde aanpak met behulp van een gedegen onderzoeksplan komt de kwaliteit van je onderzoek dan ook ten goede.

Bij het schrijven van een onderzoeksplan ga je in op de filosofische aannames die je doet m.b.t. je onderzoek en je keuzes t.a.v. specifieke methodieken en procedures.

Je schenkt daarbij aandacht aan de volgende aspecten:

  1. Filosofie (epistemologie en ontologie);
  2. Methodologische benadering (research approach) en onderzoeksopzet (research design);
  3. Onderzoeksinstrumenten (research methods).

Meer lezen? Klik hier.