Petersnijders.info

Home » Onderzoeksmatig werken

Onderzoeksmatig werken

Vaak denken mensen bij het doen van onderzoek meteen aan het verrichten van fundamenteel onderzoek. Onderzoek dat zich met name richt op het vermeerderen van wetenschappelijke kennis en dus uit gaat van een kennisprobleem. Er is echter ook nog een andere variant van onderzoek doen, waarbij uitgegaan wordt van een praktijkprobleem en kennis uit de kennisstroom wordt gebruikt om de eigen beroepspraktijk te verbeteren. Men noemt deze onderzoeksvariant dan ook wel praktijkgericht onderzoek. De kennis die daarbij ontstaat kan door erover te rapporteren vervolgens weer toegevoegd worden aan de kennisstroom. Omdat door te kiezen voor praktijkgericht onderzoek de gehele onderzoeksaanpak tot in vele details wordt beïnvloed, kan dit ook wel een paradigmatische keuze genoemd worden. Hetgeen betekent dat het ‘klassieke paradigma’ van fundamenteel onderzoek niet meer één op één toepasbaar is. Ofwel: voor praktijkgericht onderzoek is een andere methodologie nodig dan voor fundamenteel onderzoek (Andriessen & Aken, 2011; Tijmstra & Boeije, 2011).

 

2011_Kenns- en praktijkstroom_van Aken en Andriessen

Kennis- en Praktijkstroom. Ontleend aan Andriessen & van Aken (2011)

 

Generieke of specifieke kennis ?

Generieke kennis is kennis die binnen bepaalde toepassingsdomeinen een algemeen geldend karakter heeft. Dit stelt specifieke eisen aan de methodologie van het onderzoek waarmee deze kennis verkregen wordt. In de dagelijkse schoolpraktijk is deze methodologie voor een onderwijsprofessional vaak niet haalbaar, al was het alleen maar vanwege de beperkte schaalgrootte van het onderzoek en de beschikbare tijd. Bovendien is hij waarschijnlijk niet zozeer geïnteresseerd in algemeen geldende oplossingen, maar meer in een specifieke oplossing voor zijn eigen specifieke praktijkprobleem. Hij is dus op zoek naar specifieke kennis, kennis die geldig is in zijn specifieke beroepspraktijk.

xx

 

Geraadpleegde literatuur

Andriessen, D., & Aken, J. v. (2011). Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. Den Haag: Boom Lemma.

Tijmstra, J., & Boeije, H. (2011). Wetenschapsfilosofie in de context van de sociale wetenschappen. Den Haag: Boom Lemma.