Petersnijders.info

Home » Professioneel kapitaal

Professioneel kapitaal

Hargreaves en Fullan (2013) verstaan onder ‘professioneel kapitaal’ het kapitaal waarover leerkrachten moeten beschikken om zich te kunnen ontwikkelen en zo effectief mogelijk te kunnen presteren.  Het wordt volgens hen steeds opnieuw ontwikkeld, verspreid en geïnvesteerd, omdat het onlosmakelijk verbonden is met de aard van het beroep en verankerd is in de dagelijks werkzaamheden van leerkrachten (Hargreaves & Fullan, 2013).

Professioneel kapitaal kan volgens Hargreaves en Fullan (2013) groeien als het werkklimaat wordt gekenmerkt door vertrouwen, als leerkrachten worden gestimuleerd om beter te worden in hun werk en ook zo nu en dan een risico te nemen. Leerkrachten zijn dan, zo geven zij aan,  sneller geneigd om in hun eigen ontwikkeling te investeren en daarvan de vruchten te plukken in hun werk.

Professioneel kapitaal bestaat uit drie andere soorten kapitaal (Hargreaves & Fullan, 2013):

  1. menselijk kapitaal
  2. sociaal kapitaal
  3. besluitvormingskapitaal

Effectief lesgeven bestaat volgens Hargreaves en Fullan (2013) uit de som van deze drie, elkaar versterkende, soorten kapitaal.

 

 

 

 

 

Geraadpleegde literatuur

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2013). Professioneel kapitaal: de transformatie van het onderwijs in elke school. ’s Gravenhage: Stichting Duurzaam Leren.

 

xx

xx