Petersnijders.info

Home » Onderzoeksfasen

Onderzoeksfasen

Bij fundamenteel onderzoek is de onderzoekscyclus verdeeld in een zestal fasen. De eerste twee fasen vormen samen het plan van aanpak. In onderstaande figuur is duidelijk zichtbaar hoeveel tijd hier (relatief) in gaat zitten. Ook hier geldt dus: een goed begin is het halve werk.

 

Onderzoekscyclus - Fundamenteel onderzoek