Petersnijders.info

Home » Werken aan verandering

Werken aan verandering

De Golden circle van Sinek als uitgangspunt

2011_Golden Circle_Sinek

Golden circle van Sinek. Bron: Sinek, S (2011). Start with why. How great leaders inspire everyone to take action. Londen: Penguin Books Ltd.

Bij het denken over ‘op een lerende manier veranderen’ kan de Golden Circle van Sinek (2011) als uitgangspunt dienen. Je start dan vanuit de ‘waartoe-vraag’. Bij de ‘waartoe-vraag’ draait het om je bedoeling. Waar doe je het voor? Waarom willen we veranderen? Waarom op een lerende manier? Pas als duidelijk is waarom je iets wilt of doet, kunnen mensen volgens Sinek erin geloven. Als het ‘waarom’ helder is, kun je inzoomen op de ‘hoe-vraag’ (de procesvraag). Hoe willen we veranderen? Welke cultuuraspecten, processen en structuren zijn er nodig om dat bijvoorbeeld op een lerende manier te kunnen doen?

Je eindigt vervolgens met de ‘wat-vraag’ (het product/resultaat). Als we op een lerende manier veranderen, wat zie je ons dan wel of juist niet meer doen? Welke organisatorische structuren zijn er dan ontwikkeld? Welke faciliteiten zijn er dan aanwezig? etc.’

xx

Geraadpleegde literatuur:

Sinek, S. (2011). Start with why. How great leaders inspire everyone to take action. London: Penguin Books Ltd.