Petersnijders.info

Home » Het onderzoeksplan (PGO)

Het onderzoeksplan (PGO)

2014_procesmodel praktijkgericht onderzoek_J van Loo

Bij Praktijkgericht onderzoek kan gebruik gemaakt worden van een onderzoeksplan. In dit plan verwerk je je bevindingen uit de eerste drie stappen van de onderzoekscyclus. Deze cyclus is in de afbeelding hiernaast weergegeven (ontleend aan Kiewiet-Kester, 2014). Bron: Loo, J. v., Lieskamp, M., & Zwart, C. (2015). Onderzoeksmatig leiderschap. Huizen: Pica onderwijsmanagement. (Klik op de afbeelding om deze te vergroten.)

xx

xx

xx

Onderdelen van een onderzoeksplan

xx

Een onderzoeksplan t.b.v. praktijkgericht onderzoek bestaat uit vier onderdelen (Donk & Lanen, 2015):

  1. de inleiding: de aanleiding, context waarbinnen het onderzoek zich afspeelt, met wie werk je samen aan het onderzoek, wie is de opdrachtgever, hoe sluit het onderzoek aan bij eerder onderzoek in de school etc.;
  2. beschrijving van het praktijkprobleem, waaronder eventueel ook de resultaten van de  literatuurverkenning;
  3. het onderzoeksdoel, de onderzoeksvraag met eventuele deelvragen en een theoretisch kader (waaronder de gehanteerde kernbegrippen, deelaspecten en de relaties hiertussen);
  4. de onderzoeksaanpak: de onderzoeksactiviteiten (op welke vraag is de onderzoeksactiviteit gericht, wat ga je doen, wie heb je daarvoor nodig), de tijdsplanning,  randvoorwaarden (waaronder: welke ureninvestering en extra middelen zijn nodig etc.).

xx

xx

Geraadpleegde literatuur

Donk, C. v., & Lanen, B. v. (2015). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho.

Loo, J. v., Lieskamp, M., & Zwart, C. (2015). Onderzoeksmatig leiderschap. Huizen: Pica onderwijsmanagement.

xx

xx

xx